GClub สมัครเว็บจีคลับ สมัครเล่นเกมส์ GClub จีคลับคาสิโน

GClub สมัครเว็บจีคลับ สมัครเล่นเกมส์ GClub จีคลับคาสิโน เว็บจีคลับ เกมส์คาสิโน GClub สหราชอาณาจักร – ตามที่รายงานโดยผู้ปกครองของสหราชอาณาจักร: “บิงโกกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้หญิงอายุน้อยกว่าที่ถูกดึงดูดด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย GClub กลุ่มเกมกล่าวเมื่อวานนี้ “Gala Group ผู้ดำเนินการบิงโกและคาสิโนของเอกชนกล่าวว่าได้เห็นการซื้อขายที่ลอยตัวในช่วงคริสต์มาสด้วยยอดขายที่เหมือนกันในช่วงเจ็ดสัปดาห์จนถึงวันที่ 7 มกราคมเพิ่มขึ้น 5.9% ยอดขายของกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6.9% เป็นปอนด์ 71.5ม.

“การเติบโตของยอดขายส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จของห้องเล่นบิงโก ซึ่งดึงดูดผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าจำนวนมากขึ้น…” MOUNT KISCO, นิวยอร์ก – (PRESS RELEASE) — American Real Estate Partners, LP (NYSE: ACP) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการน้ำมัน ก๊าซ และเกม และความบันเทิงเพิ่มเติมในการทำธุรกรรมกับบริษัทในเครือของ Carl C. ไอคาห์น. มูลค่าการพิจารณารวมสำหรับการทำธุรกรรมครั้งนี้อยู่ที่ 652 ล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับการลดราคาซื้อบางอย่าง

โดยในจำนวนนี้ 180 ล้านดอลลาร์จะต้องชำระเป็นเงินสด และส่วนที่เหลือจะชำระโดยการออกหน่วยฝากเงินสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดของ AREP มูลค่า 29 ดอลลาร์ต่อหน่วย ปัจจุบันนาย Icahn เป็นเจ้าของทางอ้อมประมาณ 86.5% ของหน่วยฝากเงินและหน่วยบุริมสิทธิของ AREP และถือหุ้นทางอ้อม 100% ของพันธมิตรทั่วไปของ AREP คือ American Property Investors, Inc.

เมื่อธุรกรรมปิดลง นาย Icahn จะเป็นเจ้าของประมาณ 90.1% ของ AREP หน่วยฝากเงินคงค้างและ 86.5% ของหน่วยฝากที่ต้องการ โดยไม่มีการลดราคาซื้อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของพันธมิตรทั่วไปของ AREP คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระและที่ปรึกษาทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความเห็นอย่างเป็นธรรมว่าค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในการทำธุรกรรมนั้นเป็นธรรม จากมุมมองทางการเงินถึง AREP

โดยรวมแล้ว ธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิด EBITDA ที่ปรับปรุงเสมือน AREP (ปรับสำหรับต้นทุนการปรับโครงสร้างหนี้ รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก การขอคืนภาษีเงินชดเชย ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในสัญญาป้องกันความเสี่ยง และสำรองสำหรับการลงทุนภาคบังคับ) สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 จาก 335.8 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรสุทธิ Pro forma สำหรับช่วงเวลานั้นจะอยู่ที่ 188.5 ล้านดอลลาร์

ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงการได้มาซึ่งส่วนได้เสียของสมาชิกใน NEG Holding LLC นอกเหนือจากที่ National Energy Group, Inc. เป็นเจ้าของอยู่แล้ว (ซึ่ง AREP เป็นเจ้าของเอง 50.01%) และ 100% ของส่วนของ TransTexas Gas Corporation และ Panaco Inc. ซึ่งทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้ AREP Oil & Gas LLC ซึ่งเป็นเจ้าของทั้งหมดโดย

American Real Estate Holdings Limited Partnership และ 41.2% ของหุ้นสามัญของ GB Holdings, Inc. และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ เหตุการณ์ 11.3% ของหุ้นสามัญปรับลดของบริษัทในเครือ Atlantic Coast Entertainment Holdings, Inc. (“Atlantic Holdings”) ซึ่งเป็นเจ้าของ 100% ของ ACE Gaming LLC เจ้าของและผู้ดำเนินการของ The Sands Hotel and Casino ที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองนิวเจอร์ซีย์ การปิดธุรกรรมแต่ละรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ก่อนทำธุรกรรม AREP และบริษัทในเครือของ Mr. Icahn แต่ละแห่งเป็นเจ้าของน้ำมัน ก๊าซ การเล่นเกม และสินทรัพย์ด้านความบันเทิง เมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมเหล่านี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทในเครือของ Mr. Icahn จะถูกซื้อโดย AREP ปัจจุบัน AREP ดำเนินธุรกิจหลัก 3 แห่ง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ การเล่นเกมและความบันเทิง และน้ำมันและก๊าซ จากการทำธุรกรรมเหล่านี้ AREP จะเพิ่มการถือครองน้ำมันและก๊าซอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนขยายการถือครองเกมและความบันเทิง

ขณะนี้ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วของ NEG Holding, TransTexas และ Panaco อยู่ที่ 357.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และมีมูลค่า PV-10 มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณสำรองและค่า PV-10 จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ภายในและยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรอิสระ เงินสำรองที่จัดเตรียมโดยวิศวกรอิสระอาจแตกต่างกันอย่างมากจากที่จัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่ภายใน

NEG Operating LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NEG Holding ดำเนินการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 มีผลประโยชน์ในบ่อน้ำประมาณ 700 หลุมในอาร์คันซอ ลุยเซียนา โอคลาโฮมา และเท็กซัส TransTexas ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ การผลิต และการส่งน้ำมันและก๊าซ โดยส่วนใหญ่อยู่ในเซาท์เท็กซัส และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 มีผลประโยชน์ใน 55 หลุม Panaco ดำเนินการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ โดยส่วนใหญ่อยู่ในอ่าวเม็กซิโกและภูมิภาคคาบสมุทรกัลฟ์ และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 มีส่วนได้เสียใน 147 หลุม

ก่อนการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของ GB Holdings และ Atlantic Holdings AREP ถือหุ้นประมาณ 36.3% ของหุ้นสามัญคงค้างของ GB Holdings และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ประมาณ 10.0% ของหุ้นสามัญปรับลดของ Atlantic Holdings จากผลของการทำธุรกรรม AREP จะเป็นเจ้าของหุ้นสามัญประมาณ 77.5% ของ GB Holdings และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อประมาณ 21.3% ของหุ้นสามัญปรับลดของ Atlantic Holdings AREP ยังเป็นเจ้าของเงินต้นประมาณ 63.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 96.4% ของตั๋วเงินอาวุโส 3% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2551 ของ Atlantic Holdings ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญปรับลดของ Atlantic Holdings ประมาณ 42.1% หากธนบัตรของ Atlantic Holdings ที่คงค้างทั้งหมดถูกแปลงและใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2547 ถึง 27 ธันวาคม 2547 AREP ได้ซื้อ (i) จำนวนเงินต้นรวม 27.5 ล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินระยะยาวที่ออกโดย TransTexas ซึ่งคิดเป็น 100% ของตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างของ TransTexas (ii) รวม 38.0 ล้านดอลลาร์ เงินต้นของเงินกู้ระยะยาวที่ออกโดย Panaco ซึ่งคิดเป็น 100% ของเงินกู้ระยะยาวของ Panaco และ (iii) จำนวนเงินต้นรวม 37.0 ล้านดอลลาร์ของหนี้แปลงสภาพที่ออกโดย Atlantic Holdings ทำให้ AREP มีกรรมสิทธิ์ในหนี้ดังกล่าวเป็น 63.9 ล้านดอลลาร์

แอตแลนตา, จอร์เจีย – (PRESS RELEASE) — Michael Vick กองหลังดาวเด่นของทีม Atlanta Falcons ถูกตั้งข้อหานำทีมของเขาไปสู่ชัยชนะ NFC Conference Championship ในวันอาทิตย์นี้กับ Philadelphia Eagles

วิค หนึ่งในควอเตอร์แบ็คที่มีพลังมากที่สุดในลีก เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสามารถของเขาที่จะย้ายออกจากกระเป๋าและพาทีมขึ้นไปบนสนาม เขามีฤดูกาลวิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในปี 2002 เมื่อเขาเร่งทำ TD 8 ครั้งในเวลาเพียง 15 เกม

ในความพยายามที่จะเพิ่มรสชาติให้กับเกมสุดสัปดาห์นี้ Sportsbook.com ขอคืนเงินเดิมพันที่เสียไปทั้งหมดในเกม Eagles vs. Falcons หาก Vick สามารถบันทึก TD ที่พุ่งได้ 2 ครั้ง

“ผมรับรองไม่ได้ว่าวิกจะเร่งทำ TD 2 ครั้งในสุดสัปดาห์นี้ แต่ผมรับรองได้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้แย่มาก” Alex Czajkowski ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Sportsbook.com กล่าว “เรามักจะมองหาวิธีใหม่และน่าสนใจในการดึงดูดแฟนฟุตบอลให้พร้อมสำหรับเกมใหญ่ รอดูว่าเรามีอะไรรออยู่สำหรับ Super Bowl Sunday!”

อะไรคือข้อดี/ข้อเสียของการเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์แบบหลายมือ? เมื่อมีการเล่นไพ่ในมือเดิมมากขึ้น การคืนทุนจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นมากหรือน้อยหรือไม่? Nadle
รับวิดีโอโป๊กเกอร์ยอดนิยม คูณด้วย 100 แล้วคุณจะได้อะไร? วิดีโอโป๊กเกอร์แบบหลายมือ คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายเพื่อให้ห่างไกลใช่มั้ย?

บรรดาคนดี ๆ ที่เล่นมันรู้ดีถึงความน่าสนใจของเกมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแจกไพ่เต็มบ้าน หรือบางทีอาจจะเป็นไพ่ใบเดียวที่อายของรอยัลฟลัช ครั้งแรกที่ฉันเล่นเครื่องมัลติแฮนด์ ฉันได้ 10, J, Q, K และโพดำเก้าอันบนเครื่อง 50 มือ เมื่อฉันทิ้งเก้า ฉันได้รับ FIVE, Count-em, FIVE royal flushes มากกว่าที่ฉันเคยมีมาตลอดชีวิตก่อนหรือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา น่าเสียดายที่ตอนนั้นฉันฝันกลางวันอยู่ และมือซ้ายของฉันก็แอบย่องเข้าไปในเครื่องด้วยเงินเพียงเพนนี ดังนั้น การจ่ายเงินทั้งหมดสำหรับราชวงศ์มหัศจรรย์ทั้งห้าของฉันไม่ได้จ่ายแม้แต่ซี่โครงของฉัน บุฟเฟ่ต์ งานศพของชัยชนะวิดีโอโป๊กเกอร์ของฉัน

Multi-Hand Video Poker เล่นได้เหมือนกับวิดีโอโป๊กเกอร์ทั่วไป ยกเว้นว่าคุณสามารถเล่น “สูงสุด” 100 มือพร้อมกันได้ คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกจำนวนมือที่คุณต้องการเล่นโดยคลิกที่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่ด้านล่างของหน้าจอวิดีโอโป๊กเกอร์: 1, 5, 10, 25, 50 หรือ 100

ถัดไป คุณวางเดิมพัน — เครื่องที่มีหลายนิกาย รับเดิมพันตั้งแต่เพนนีถึง 1 หน่วย — และคลิกปุ่มตกลง หากคุณตัดสินใจที่จะเล่นจำนวนเหรียญสูงสุด เพียงคลิกเดิมพันสูงสุดสำหรับห้าเครดิตสำหรับทุกมือที่คุณเลือกเล่น หลังจากที่คุณคลิกตกลง คุณจะได้รับไพ่ห้าใบ บนหน้าจอ แต่ละมือที่คุณกำลังเล่น (จากที่ 1 ถึง 100) จะมีไพ่ห้าใบเหมือนกัน เช่นเดียวกับในวิดีโอโป๊กเกอร์ทั่วไป

คุณเลือกผู้รักษาประตูของคุณ ไพ่ที่ดีทั้งหมดที่คุณเลือกถือจากมือเริ่มต้นจะถูกคัดลอกไปยังแต่ละมือที่เหลือที่เล่น เมื่อคุณพร้อมที่จะจั่วการ์ดใหม่ ให้คลิกปุ่มดีล สำหรับแต่ละมือที่คุณเล่น จะมีการสุ่มชุดการ์ดสำรองสำหรับแต่ละมือที่ต่อเนื่องกัน

ในการแสดง 100 มือบนหน้าจอวิดีโอ มือแต่ละข้างจะต้องมีขนาดที่เล็ก-เล็ก ทำให้ทุกคนไม่สามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้พร้อมกัน 100 มือเล่นด้วยความเร็วสูง ดังนั้นอย่าลืมพยายามดู แต่ละคนวาด ผลลัพธ์ที่ได้คือคอมพิวเตอร์ที่ขับเกมจะเน้นผู้ชนะทั้งหมดของคุณ แสดงจำนวนเงินที่คืน และเครดิตสะสมทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ด้านล่างของแต่ละมือที่ชนะ แถบรหัสสีจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุประเภทของมือและเหรียญที่ชนะ นอกจากนี้ ที่มุมล่างซ้ายหรือขวาของหน้าจอ แผนภูมิที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น โดยบอกจำนวนมือที่ชนะแต่ละประเภทที่ผู้เล่นได้ตี

อัตราต่อรองสำหรับวิดีโอโป๊กเกอร์แบบหลายมือจะเหมือนกับเวอร์ชันมือเดียว การเล่นแต่ละมือหลายๆ ครั้งจะเพิ่มจุดแข็งหรือจุดอ่อน แต่โดยรวมแล้ว อัตราต่อรองไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนของคุณที่รุ่นมือเดียวจะนำไปใช้กับรุ่นหลายมือ ตราบใดที่คุณซื้อตารางการจ่ายที่ดีที่สุด

ดังนั้น Multi-Hand Video Poker มีข้อเสียหรือไม่? คุณเบ็ตช่า!

ความเร็วฆ่าในคาสิโน หมายความว่า ยิ่งคุณเล่นมือต่อชั่วโมงมากเท่าไร คุณก็ยิ่งทำให้เงินเดิมพันของคุณเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าการเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ด้วยมือเดียว คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 100 รายการในการจับฉลาก โดยแต่ละงวดขึ้นอยู่กับข้อได้เปรียบของคาสิโนในตัว และถึงแม้ว่าวิดีโอโป๊กเกอร์แบบหลายมือจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณให้กับมือที่ดี

แต่ก็ยังเพิ่มโอกาสในการสูญเสียของคุณให้กับมือที่แย่ GClub ซึ่งจะทำให้เงินในบัญชีของคุณระเหยไปอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังเล่นวิดีโอโป็กเกอร์มือเดียว 5 เหรียญในการโยนหนึ่งครั้งและได้รับการจัดการ “ขยะ” สิ่งที่คุณมีคือ 1.25 เหรียญ ด้วยการเล่นแบบหลายมือ คุณจะลงทุนกับการ์ดแย่ๆ เหล่านั้นมากขึ้น แม้ว่าคุณกำลังเดิมพันเพนนี เหรียญสูงสุดที่คุณจะเสี่ยงที่ 100 มือคือ 5 ดอลลาร์ต่อการเล่น ซึ่งเป็นสี่เท่าสูงสุดในเกมมือเดียว ทำให้เป็นนิเกิลและคุณอยู่ในเบ็ดราคา $ 25 ต่อมือ มันไม่ถูกใช่มั้ย? คุณ Nadie เท่านั้นที่รู้ว่า Multi-Hand Video Poker อยู่ในขอบเขตของคุณหรือไม่

ข้อเสนอการพนันประจำสัปดาห์: “ผู้ชายต้องการแรงจูงใจในการเล่นโป๊กเกอร์ สำหรับฉันมันคือเงิน” ตำนานโป๊กเกอร์ Doyle Brunson

ลาสเวกัส — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Caesars Entertainment Inc., (NYSE: CZR) ประกาศในวันนี้ว่า Park Cattle Co. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทคาสิโน Caesars Tahoe ได้ตัดสินใจไม่ใช้สิทธิในการ ซื้อทรัพย์สินทางตอนเหนือของเนวาดา

ด้วยเหตุนี้ Caesars Entertainment จะดำเนินการขาย Caesars Tahoe ตามแผนให้กับบริษัทในเครือของ Columbia Sussex Corporation ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และคาสิโนในเมือง Fort Mitchell รัฐเคนตักกี้

ธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2548 และขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขการปิดตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Columbia Sussex จะซื้อสินทรัพย์บางส่วนของ Caesars Tahoe และจะรับภาระหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องบางส่วน การพิจารณารวมอาจมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ Libra Securities เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวของ Columbia Sussex และ Caesars Entertainment ซึ่งเป็นตัวแทนของ CB Richard Ellis ในการทำธุรกรรม

เกี่ยวกับ Columbia Sussex

Columbia Sussex และบริษัทในเครือเป็นหนึ่งในเจ้าของโรงแรมเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนุญาตชั้นนำของ Marriott Corporation Columbia Sussex และบริษัทในเครือดำเนินการโรงแรม รีสอร์ท และคาสิโน 64 แห่ง ใน 28 รัฐและต่างประเทศ รวมทั้ง Lighthouse Point Casino ใน Greenville, Mississippi, Horizon Casino Resort ใน South Lake Tahoe และทรัพย์สิน Westin Casuarina บนเกาะ Grand Cayman นอกจากนี้ยังเพิ่งเปิด Westin Casuarina ในลาสเวกัส และซื้อคาสิโน River Palms ในเมืองลาฟลิน รัฐเนวาดา

เกี่ยวกับซีซาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

Caesars Entertainment, Inc. (NYSE: CZR) เป็นหนึ่งในบริษัทเกมชั้นนำของโลก ด้วยที่พัก 25 แห่งในสามทวีป ห้องพักในโรงแรม 25,000 ห้อง พื้นที่คาสิโน 2 ล้านตารางฟุต และพนักงาน 52,000 คน พอร์ตโฟลิโอของซีซาร์เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม รีสอร์ทคาสิโนของ Caesars ดำเนินการภายใต้ชื่อแบรนด์ Caesars, Bally’s, Flamingo, Grand Casinos, Hilton และ Paris บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลาสเวกัส

DE MEERN, เนเธอร์แลนด์ — (PRESS RELEASE) — Progressive Gaming International Corporation (Nasdaq:PGIC) ซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านระบบการจัดการคาสิโนแบบบูรณาการและเกมสำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ประกาศในวันนี้ว่าร่วมกับตัวแทนในสโลวีเนีย Doo ผู้พัฒนาเกม พวกเขาได้รับสัญญาในการติดตั้งระบบการจัดการคาสิโน CasinoLink(TM) ที่ Casino Ljubljana ในสโลวีเนีย

CasinoLink ให้บริการบัญชีสล็อตแบบเรียลไทม์ การติดตามผู้เล่น การจัดการแจ็คพอต และโมดูลการจัดการชั้นอื่นๆ คาสิโนลูบลิยานาจะใช้ระบบในสองขั้นตอน ครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2547 โดยระยะที่สองคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2548

Ales Peklenik ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Casino Ljubljana กล่าวว่า “การนำระบบการจัดการคาสิโนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา เราประเมินระบบอย่างรอบคอบในปีที่ผ่านมาและมั่นใจว่าระบบ CasinoLink ของ Progressive Gaming จะให้ทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยเราได้ บรรลุทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของเรา”

รองประธานบริหารฝ่ายระหว่างประเทศของบริษัท Neil Crossan กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการติดตั้ง CasinoLink ที่สมบูรณ์ครั้งแรกของเราในตลาดสโลวีเนียที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ นี่ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในฐานะการติดตั้ง CasinoLink ครั้งที่ 20 ในยุโรปที่มากกว่า 75 ไซต์”

เกี่ยวกับ Progressive Gaming International

Progressive Gaming International เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านระบบการจัดการคาสิโนแบบบูรณาการและเกมสำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก บริษัทพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมสล็อตและเกมบนโต๊ะที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงระบบการจัดการและแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ

บริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอุตสาหกรรมที่นำเสนอการจัดการ ระบบที่ก้าวหน้า และเกมในรูปแบบโซลูชันแบบแยกส่วนแต่บูรณาการ มีผลิตภัณฑ์ Progressive Gaming International ในคาสิโนแทบทุกแห่งในโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.progressivegaming.net หรือ www.mikohn.com

ลาสเวกัส — (PRESS RELEASE) — Progressive Gaming International Corporation (บริษัท) (NASDAQ:PGIC) ซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านระบบการจัดการคาสิโนแบบบูรณาการและเกมสำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าสู่ ข้อตกลงพิเศษในการเจรจาเพื่อซื้อ VirtGame Corp. (OTCBB:VGTI) ในการแลกเปลี่ยนหุ้นมูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ VirtGame เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งมุ่งเน้นที่การส่งมอบเกมสล็อตบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางและการพนันกีฬาที่มีการจัดการจากศูนย์กลางเป็นหลัก

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Russ McMeekin กล่าวว่า: “ความเป็นจริงของเกมสล็อตที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางและดาวน์โหลดได้กำลังเข้ามาใกล้อุตสาหกรรมเกมอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการคาสิโนขยายการเสนอเกมที่มีให้สำหรับผู้อุปถัมภ์ในขณะที่เพิ่มขึ้น การควบคุมและความปลอดภัยในกระบวนการ เราเชื่อว่า คาสิโนจะสามารถเพิ่มรายได้จากการเล่นเกมด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และให้ความยืดหยุ่นอย่างมากในประเภทของเกมที่ส่งไปยังผู้มีอุปการคุณ เรายังเชื่อว่าอนาคตของเกมสล็อตจะต้องผ่าน การใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ และเห็นได้ชัดว่าอยู่ในความสามารถหลักขององค์กรที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีของเรา”

McMeekin กล่าวต่อ: “เทคโนโลยี VirtGame คาดว่าจะรวมอยู่ในสถาปัตยกรรม CasinoLink® ของเราเพื่อจัดหาโมดูลเพิ่มเติมสองโมดูล ได้แก่ CasinoLink Game Station และ CasinoLink Sports Station เราตั้งใจที่จะอนุญาตให้ใช้โมดูลเหล่านี้กับฐานที่ติดตั้งทั่วโลกโดยมีค่าธรรมเนียมแบบประจำ นอกจากนี้ เราคาดว่าจะยังคงรวมการจัดการสล็อต, การจัดการตารางและโปรเกรสซีฟหลายเกมของเราต่อไปพร้อมกับโมดูล VirtGame ในระบบการจัดการคาสิโนแบบบูรณาการแต่เป็นแบบโมดูลาร์ที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อตั้งชื่อว่า CasinoLink Enterprise Edition ลูกค้าของเราทั่วโลกกำลังถามอย่างต่อเนื่อง สำหรับโซลูชันแบบบูรณาการแต่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาก ความต้องการของฐานลูกค้าที่กว้างขวางของเราเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีนี้”

McMeekin สรุป: “เราคาดว่าจะเริ่มกระบวนการย้ายชื่อสล็อตที่มีอยู่ไปยังโมดูลสถานีเกม CasinoLink และพัฒนาเกมใหม่ภายในและภายนอกด้วยโปรแกรมผู้พัฒนาเกมบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังคาดว่าจะส่งคาสิโนรุ่นแรกของเรา เชื่อมโยง Game Station กับคลังเกมเริ่มต้นในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงิน 2548”

Mark Newburg ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Virtgame กล่าวว่า: “เมื่อฉันเข้าร่วม VirtGame ในเดือนสิงหาคม 2547 ภารกิจของฉันคือการปรับเทคโนโลยีของบริษัทให้สอดคล้องกับระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลกที่จัดตั้งขึ้น เราคาดว่าธุรกรรมนี้จะบรรลุเป้าหมายนั้นในขณะที่มอบบริการที่ไม่ซ้ำใครให้ผู้ถือหุ้นของเรา โอกาสในการเพิ่มมูลค่าการถือครองของพวกเขาผ่านการเป็นเจ้าของใน PGIC เราคาดว่า Progressive Gaming International จะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีของเราไปสู่รุ่นต่อไปและประสบความสำเร็จในการค้าเกมบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางและเกมที่ดาวน์โหลดได้และการเดิมพันกีฬาที่มีการจัดการจากส่วนกลาง ”

ระบบของบริษัทในปัจจุบันจัดการเครื่องสล็อต 45,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 1,500 เกมทั่วโลก ความสามารถในการขายฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับฐานที่มีอยู่และฐานใหม่ที่ติดตั้งไว้นั้นคาดว่าจะให้ส่วนต่างสูง รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามเงินรายปี

บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาในเนวาดา แต่คาดว่าจะสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาผ่านธุรกรรมการออกใบอนุญาตกับบุคคลที่สาม ซึ่งจะมีการเปิดเผยแยกต่างหาก

ด้วยศักยภาพที่แท้จริงของการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดอิสระที่เกิดขึ้นในปี 2550 และปีต่อ ๆ ไป เราอาจตระหนักถึงประโยชน์ได้เร็วกว่านี้ ขึ้นอยู่กับความเร็วของการนำเทคโนโลยีเอดจ์ระดับแนวหน้านี้มาใช้”

บริษัทคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 7-10 วันข้างหน้า การทำธุรกรรมจะต้องได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น VirtGame ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน 2548

ในปีที่หลายสิ่งหลายอย่างผิดพลาด ลาสเวกัสยังคงเป็นหนึ่งในจุดสว่างไม่กี่แห่งในปี 2547 สำหรับ America West Airlines
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สายการบิน Tempe ในรัฐแอริโซนา กล่าวว่า จะเพิ่มการเน้นย้ำในเมืองนี้ในปี 2548 และปีต่อๆ ไป ผ่านการขยายบริการในเส้นทางยอดนิยมและเที่ยวบินใหม่ไปยังตลาดหลายแห่ง รวมถึงเส้นทางที่เป็นไปได้ในฮาวายในต้นปีหน้า

ในการประชุมทางโทรศัพท์ที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของสายการบิน ผู้บริหารของ America West ได้ประณามอีกครั้งถึงปัญหาเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงและกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

การสูญเสียในไตรมาสที่สี่ของ America West อยู่ที่ 49.7 ล้านดอลลาร์หรือ 1.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมากจากกำไรไตรมาสสี่ของปี 2546 ที่ 6.8 ล้านดอลลาร์หรือ 13 เซนต์ต่อหุ้น การกลับรายการส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 93.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4 ปี 2546 เป็น 150.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

“หากราคาน้ำมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและสิ่งอื่นๆ เท่าเทียมกัน เราจะทำกำไรได้ในไตรมาสที่สี่” Doug Parker ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว

ในปี 2546 อเมริกาตะวันตกสูญเสีย 89.9 ล้านดอลลาร์หรือ 2.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับรายได้ 57.4 ล้านดอลลาร์หรือ 1.27 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2546

แม้จะมีความพ่ายแพ้เหล่านั้น America West ยังคงวางแผนที่จะขยายเครือข่ายในปี 2548 ด้วยการเพิ่มเครื่องบินแอร์บัส 11 ลำ ควบคู่ไปกับการตัดสินใจครั้งล่าสุดในการลดขนาดเที่ยวบินข้ามทวีปที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน สกอตต์ เคอร์บี รองประธานบริหารกล่าวว่าลาสเวกัสจะเห็นการเติบโตเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

“ความต้องการพักผ่อนยังคงแข็งแกร่งมาก” เคอร์บีกล่าว พร้อมเสริมว่าฟีนิกซ์ เม็กซิโก และแคนาดาสามารถเห็นเที่ยวบินเพิ่มขึ้นในปี 2548 อย่างไรก็ตาม อเมริกาตะวันตกวางแผนที่จะขยายเครือข่ายเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เป็น 4 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ ลดลงจากการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ครั้งก่อน อัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5

America West เป็นสายการบินที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับสองของลาสเวกัส รองจาก Southwest Airlines ซึ่งเป็นคู่แข่งของสายการบินราคาประหยัดในดัลลาสเท่านั้น ตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อเมริกาตะวันตกมีผู้โดยสารในท้องถิ่นเกือบ 6.25 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับ 11 เดือนแรกของปี 2546

ปีที่แล้ว America West ได้เพิ่มบริการระหว่างลาสเวกัสกับตลาดในประเทศ 10 แห่ง รวมทั้งสามแห่งในแคนาดาและอีกสองแห่งในเม็กซิโก การเพิ่มที่ประกาศในปีนี้จากสนามบินนานาชาติ McCarran ได้แก่ Albuquerque, NM; บอยซี ไอดาโฮ; โอคลาโฮมาซิตี; เช่นเดียวกับ Bakersfield และ Long Beach ของแคลิฟอร์เนีย โฆษกของ Carlo Bertolini กล่าวว่าจะมีการประกาศเส้นทางลาสเวกัสอีกสองเส้นทางในวันจันทร์

เจฟฟ์ แมคเคิลแลนด์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสหรัฐฯ ระบุว่า จากความสำเร็จในตลาดการพักผ่อน เช่น ลาสเวกัสและรีสอร์ทริมชายหาดเม็กซิกันของลอส คาบอส และเปอร์โต บายาร์ตา อเมริกาตะวันตกสามารถเริ่มให้บริการที่ฮาวายได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า

ปัจจุบัน สายการบินนี้ได้รับการรับรองจาก Federal Aviation Administration ที่จะอนุญาตให้เครื่องบินโบอิ้ง 757-200 ของตนบินไปยังเกาะหรือจุดหมายปลายทางในต่างประเทศอื่น ๆ ได้ McClelland กล่าวเสริม แม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งชื่อเส้นทางบริการเฉพาะก็ตาม Bertolini กล่าวในภายหลังว่าลาสเวกัสจะได้รับการพิจารณาหาก America West ทำการบินตรงที่ฮาวาย

ผู้เฝ้าดูอุตสาหกรรมมีปฏิกิริยาในเชิงบวกต่อการประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ลูกค้าของ Southwest Airlines สามารถเดินทางไปฮาวายผ่านข้อตกลงการแชร์รหัสกับ ATA Airlines ได้ในเดือนหน้า แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Parker ก็ไม่พอใจกับข้อเสนอแนะว่าคู่แข่งสำคัญของบริษัทของเขาชนะการแข่งขันทั่วแปซิฟิก

Parker อ้างถึงพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานของ America West กับ Hawaiian Airlines ซึ่งช่วยให้ลูกค้าที่ใช้รหัสร่วมกันสามารถเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในสายการบินแต่ละแห่งได้ ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ Southwest และ ATA หาที่เปรียบไม่ได้

หุ้นอเมริกาเวสต์ปิดการซื้อขายในวันศุกร์ที่ $4.30 ลดลง 38 เซนต์หรือ 8.12% Park Cattle Co. บริษัท ที่เป็นเจ้าของที่ดิน Caesars Tahoe กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะไม่ใช้ทางเลือกในการซื้อพื้นที่ 27.2 เอเคอร์ของคาสิโนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ South Lake Tahoe การตัดสินใจดังกล่าวปูทางให้อสังหาริมทรัพย์ขายให้กับบริษัท Columbia Sussex Corp. ในรัฐเคนตักกี้ในราคา 45 ล้านดอลลาร์
การขายที่เสนอซึ่งประกาศครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะปิดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนโดยรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ คำแถลงของ Caesars Entertainment กล่าว

บริษัทยังหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงมูลค่า 9.4 พันล้านดอลลาร์ที่ Harrah’s Entertainment ซื้อไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน

การขายซีซาร์ทาโฮซึ่งมีห้องพัก 440 ห้องและคาสิโนขนาด 40,000 ตารางฟุตจะให้คาสิโนโคลัมเบียซัสเซ็กซ์สองในห้าแห่งในพื้นที่สเตทไลน์ของทะเลสาบทาโฮ บริษัทดำเนินการ Horizon แล้วในขณะที่ Harrah’s ดำเนินการคาสิโนอีกสามแห่ง: Harrah’s Lake Tahoe, Harvey’s และ Bill’s Casino

ก่อนหน้านี้ซีซาร์ได้ประกาศแผนการในเดือนตุลาคมที่จะขาย Bally’s Casino New Orleans ให้กับ Columbia Sussex ในราคา 24 ล้านดอลลาร์

ในเดือนกันยายน Harrah’s และ Caesars กล่าวว่า Colony Capital ได้ตกลงซื้ออสังหาริมทรัพย์สี่แห่ง ได้แก่ Harrah’s East Chicago, Harrah’s Tunica (Miss.), Atlantic City Hilton และ Bally’s Tunica (Miss.) ในราคา 1.2 พันล้านดอลลาร์

การทำธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดทอนโดยทั้ง Caesars และ Harrah’s เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อคืนที่รอดำเนินการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผู้ประกอบการคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเกม เมื่อมีการประกาศธุรกรรมการควบรวมกิจการในเดือนกรกฎาคม บริษัทต่างๆ ได้ดำเนินการคาสิโน 56 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ บริษัทต่างๆ ได้ประกาศร่วมกันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามอย่างมากกับคำขอของ Federal Trade Commission เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง โฆษกของ FTC กล่าวว่าหากบริษัทต่างๆ ได้รับรองข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่ครอบคลุมข้อกังวลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดต่างๆ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจะมีเวลา 30 วันในการอนุมัติการทำธุรกรรม

นอกจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางแล้ว ผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่ Harrah’s และ Caesars ดำเนินการคาสิโนต้องอนุมัติธุรกรรมก่อนที่จะปิดได้

การประกาศของวันศุกร์เกิดขึ้นหลังจากตลาดหุ้นปิด ซีซาร์ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19.63 ดอลลาร์ ลดลง 4 เซนต์ หรือ 0.2%

Columbia Sussex ซึ่งมีบริษัทในเครือหลายแห่ง มีโรงแรม รีสอร์ท และคาสิโน 64 แห่ง ใน 28 รัฐและต่างประเทศ ในเนวาดา นอกเหนือจาก Horizon แล้ว บริษัทยังดำเนินการ Westin Casuarina ในลาสเวกัส และเพิ่งซื้อ River Palms Casino ใน Laughlin

ลาสเวกัส — (PRESS RELEASE) — Station Casinos, Inc. (NYSE:STN) ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สี่และประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ไฮไลท์ ได้แก่ :

รายรับจากร้านเดิมจากการดำเนินงานในลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว นับเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันของการเติบโตของรายรับจากร้านเดิมที่มีตัวเลขสองหลัก สำหรับปีรายรับจากร้านเดิมเพิ่มขึ้น 14%

-บันทึก EBITDA ในไตรมาสที่สี่ (1) ที่ 107.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสที่สี่ของปีก่อน และบันทึก EBITDA ปีงบประมาณ 2547 ที่ 385.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31% จากปีก่อนหน้า

-EBITDA สาขาเดียวกันจากการดำเนินงานในลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 34% จากไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น 25% สำหรับปี

– ปรับปรุงสำหรับรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา กำไรต่อหุ้นปรับลด 0.58 ดอลลาร์เทียบกับ 0.42 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีก่อน เพิ่มขึ้น 38% สำหรับปีงบการเงิน 2547 กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 2.10 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.27 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 65%

-อัตรากำไร EBITDA ร้านเดิมสำหรับการดำเนินงานในลาสเวกัสเพิ่มขึ้นเป็น 39.2% จาก 34.3% ในไตรมาสที่สี่ของปีก่อน

-เพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัทเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ขยายระยะเวลาครบกำหนดจนถึงเดือนธันวาคม 2552 และลดต้นทุนการกู้ยืม

-เปิดการขยายโรงแรมและพื้นที่การประชุมที่คาสิโน สโบเบ็ตคาสิโน Green Valley Ranch Station

-ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่ดีที่สุดของนิตยสาร FORTUNE ที่น่าทำงานด้วยในปี 2548 บริษัทแรกในเนวาดาและสมาชิกรายแรกของอุตสาหกรรมเกมที่ได้รับเลือก

ผลการดำเนินงาน

รายได้สุทธิของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 อยู่ที่ประมาณ 264.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีก่อน บริษัทรายงาน EBITDA สำหรับไตรมาสที่ 107.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีก่อน สำหรับไตรมาสที่สี่ กำไรที่ปรับปรุงแล้ว (2) สำหรับหุ้นสามัญเท่ากับ 39.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.58 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อนหน้า 0.42 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกัน นับเป็นการเติบโตต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 12 ของปีต่อปีของ Adjusted EBITDA, EBITDA margin และ EPS